Skogsliden Vård och omsorgsboende

I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket har gett 46 nyrenoverade lägenheter. Varje lägenhet har 1 rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en gemensam matsal och vardagsrum.
Isamband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för att öka trivslen för de boende.

För mer information http://www.bastad.se/omsorg-och-stod/aldre-2/vard-och-omsorgsboende/skogsliden-bastad/

Logga in