UTFLYTT

Uppsägning
Uppsägning ska göras skriftligen. På baksidan av ditt hyresavtal finns möjlighet att skriva en uppsägning eller så skriver du ut blanketten nedan.
Kontraktet ska sägas upp minst tre månader innan du ska flytta. Uppsägningstiden räknas från nästa månadsskifte efter uppsägning, alltså tre hela kalendermånader.

Blankett för uppsägning av lägenhet och bilplats


Några exempel:
Om du säger upp din lägenhet den 31 januari så gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden är alltså februari, mars och april.

Om du däremot säger upp lägenheten den 4 februari så gäller uppsägningen till den 1 juni. Uppsägningstiden är då mars, april och maj.


Uppsägning vid dödsfall
Om kontraktet sägs upp inom en månad från dödsfallet så är det en månads uppsägningstid (i annat fall är det som vanligt tre). T ex om vi får uppsägningen i maj månad så gäller uppsägningen till avflyttning den 1 juli, dvs uppsägningstiden är juni månad.

Alla dödsbodelägare ska skriva på uppsägningen. Vi är tacksamma om ni gör en notering om vem som är kontaktperson och var vi når denna person.


Förbesiktning
När uppsägningen har kommit oss tillhanda så skickar vi en bekräftelse och i den meddelar vi när lägenheten ska förbesiktigas, och du som hyresgäst bör vara närvarande då. 
Skulle tiden inte passa hör du naturligtvis av dig till oss för att komma överens om en annan tid. Förbesiktningen görs för att vi ska veta i vilket skick bostaden är och för att du ska ha en möjlighet att återställa eventuella brister i tid.Visning

Du ska vara beredd att ha lägenheten tillgänglig för visning för den eller de personer som får erbjudande om att eventuellt hyra lägenheten efter dig. Vi tar kontakt med dig för att boka in en tid som passar oss båda.Avflyttning
När hyrestiden har löpt ut ska du senast påföljande dag lämna lägenheten klockan 12.00. Infaller den dag då lägenheten skall lämnas på en helg, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag.

Kontakta oss på Båstadgem ca 1 vecka innan du flyttar för att komma överens om tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att all utrustning som tillhör bostaden, t ex dörrar, hatthylla, gardinbeslag mm, måste finnas i lägenheten vid besiktningen.

Lägenheten ska vara tömd och ordentligt städad, det gäller även balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten, eller om städningen inte blir godkänd, så kommer du att bli debiterad i efterhand.

I samband med avflyttningsbesiktningen ska samtliga nycklar lämnas till Båstadhem.


Grovsopor
Det blir en del grovsopor vid en flytt. Tala med din fastighetsskötare innan flytten om vad du kan slänga och var. Större mängd sopor måste vi själva köra till tippen med och då blir vi tvungna att debitera dig för det.

Logga in